20 de gener del 2016

POTÈNCIES


PRACTICA 

1. La potencia 42 es...
  
2. La potencia 24 es...
  
3. La potencia 53 es...
  
4. La potencia 35 es...
  
5. La potencia 32 es...
  
6. La potencia 23 es...
  Realiza estos ejercicios:
1. En la potencia 73 el 7 es...

2. En la potencia 73 el 3 es...

3. En 84 el 8 es...

4. En 84 el 4 es...

5. En 52 el 2 es....

6. En 52 el 5 es...
 Realiza estos ejercicios:
1. La potencia 52 =

2. La potencia 82  =

3. La potencia 62 =

4. La potencia 92 =

5. La potencia 72 =

6. La potencia 102 = Contesta a estos ejercicios, resolviendo estas potencias:
1. 52 =

2. 53 =

3. 63 =

4. 62 =

5. 72 =

6. 73 =
ACTIVITATS

  

PRACTICA

PRACTICAM MÉS OPERACIONS COMBINADES

RECORDA L'ORDRE DE LES OPERACIONS COMBINADES


12000.jpg (3243 bytes)
circle.gif (1338 bytes)
c1.gif (2192 bytes)
precios.jpg (8971 bytes)13 de gener del 2016

OPERACIONS COMBINADES

Regla de prioritats (o jerarquia) d'operacions

 Recordeu que quan apareixen diverses operacions cal seguir la regla de prioritats o jerarquia d'operacions
 (unes s'han de fer abans que les altres):
  • Primer els parèntesis més interns.
  • Després les multiplicacions i divisions, en l'ordre en què apareguin.
  • Finalment, les sumes i restes, en l'ordre en què apareguin.