23 de febrer del 2018

APARELL EXCRETOR I CIRCULATORI

APARELL CIRCULATORI
APARELL EXCRETOR

EL DIALOGO

A classe de castellà hem preparat un diàleg per equips cooperatius i després les hem representats a mode de petits teatres davant tota la classe. Ha estat molt divertit.

21 de febrer del 2018

MOVIMENT EN EL PLA

MOVIMENTS EN EL PLA

Els moviments en el pla són transformacions geomètriques del pla que conserven els angles i les distàncies, és a dir, la forma i la mida. 

Hi ha tres tipus de moviments en el pla: la translació, la rotació i la simetria.
TRANSLACIÓ:

El fet de canviar de posició una figura en un pla translació.

Es tracta de traslladar una figura a un lloc del pla a una distància, direcció i sentit determinats.


ROTACIÓ O GIR:

Girar significa donar voltes sobre un eix o al voltant d'un punt i també significa moure circularment alguna cosa.

Quan movem circularment alguna cosa al voltant d'un punt descrivim un angle. Si el girem en el sentit contrari al de les agulles d'un rellotge, l'angle és positiu.
Quan el gir és contrari al de les agulles d'un rellotge l'angle és negatiu.

SIMETRIA AXIAL:

La paraula axial ve de la paraula llatina "axis" que significa eix i simetria axial significa simetria respecte d'un eix, 

Per exemple, en la següent figua tenim el punt B i el seu homòleg B 'de manera que si dobleguesis un paper que conté aquesta figura per l'eix de simetria, els punts A i A 'coincidirien.

     

20 de febrer del 2018

8 de febrer del 2018

CARNAVAL
SORTIDA A TIRME

Realitzarem una sortida al Parc de Tecnologies Ambiental, on poguérem veure de primera mà com es separen i es tracten els residus que separam com paper, envasos, poda, ... Tot des de un tren de lo més xulo. També visitarem el museu de juguetes amb objectes reciclats.
 REDUIR, REUTILITZAR, RECICLAR I RECUPERAR, QUATRE VERBS QUE ENS AJUDEN A MILLORAR

El rap de les 4R #reduir #reutilitzar #reciclar #recuperar

Las 4R #reducir #reutilizar #reciclar #recuperar