27 d’abril del 2016

MULTIPLICACIÓ I DIVISIÓ DE DECIMALS

   
MULTIPLICAR NOMBRES DECIMALS

Per multiplicar un nombre decimal per un de natural, multipliquem com si tots dos fossin naturals. En el resultat, separem amb una coma, des de la dreta, tantes xifres decimals com tingui el factor decimal.

Multipliquem sense tenir en compte la coma
En el resultat, separem amb una coma, des de la dreta, tantes xifres com decimals tingui el factor decimal.

62, 35
x 4
________
24940
62, 35
x 4
________
249, 40
DIVIDIR UN NOMBRE DECIMAL PER UN NOMBRE NATURAL

Per dividir un nombre decimal per un de natural, dividim com si tots dos fossin naturals, però en baixar la xifra de les dècimes, afegim una coma en el quocient.
 


Comencem a dividir de manera normalBaixem el número que va a continuació, posem una coma en el quocient, i continuem dividintContinuem fins que el residu doni 0
 
 
DIVISIONS AMB QUOCIENT DECIMAL

Si el dividend és més petit que el divisor, escrivim un zero i una coma en el quocient. Després afegim un zero en el dividend i continuem la divisió.


Al ser el dividend més petit que el divisor, posem un 0 en el quocient.


Escrivim una coma en el quocient i fem la divisió com sempre.
 
 
Continuem fins que el residu 
doni 0
 
 

ACTIVITATS PER PRACTICAR 
25 d’abril del 2016

SABEU QUÈ ÉS GENIAL.LY?

Aquesta és una eina online per fer diferents tipus de treballs. 

Escolteu-vos aquest  tutorial per què farem una feina amb aquesta eina on line