29 de novembre del 2016

L'ATMÒSFERA
L'atmosfera

L’atmosfera és la capa gasosa que envolta la Terra. És formada de nitrogen (78%), oxigen (21%) i altres gasos com diòxid de carboni i vapor d’aigua, però en menys quantitat.Troposfera

És la capa més densa. Hi tenen lloc les pluges, els vents, els canvis de temperatura... i la seva composició permet la vida. En aquesta capa la temperatura va disminuint a mesura que es va pujant, fins arribar als -70ºC.

 

Estratosfera
En aquesta capa la temperatura va augmentant des de -70ºC fins arribar al voltant de 0ºC. Gairebé no hi ha vent en direcció vertical, però en horitzontal els vents arriben als 200 km/h.
Entre els 30 i els 50 Km i trobem l’ozó, que fa un paper molt important: absorbeix les radiacions ultraviolades del Sol, que són molt perilloses per a nosaltres.

Mesosfera: 
En aquesta capa la temperatura torna a baixar amb l’altitud fins arribar als -90ºC. Aquí la densitat de l’aire és molt baixa. Els meteorits es destrueixen en xocar contra aquesta capa.


Termosfera: Aquí es produeixen les aurores boreals, i és on orbiten els satèl·lits artificials. La temperatura pot arribar a ser de 1480ºC.

 

Exosfera
Hi ha una gran varietat de gasos com ara l’heli, el nitrogen, l’oxigen i l’argó, però en quantitats
molt petites, perquè la falta de gravetat a aquesta altura permet que les molècules s’escapin fàcilment a l’espai. Les temperatures estan entre els 300ºC i els 1650ºC.L'ATMOSFERA: UNA COBERTA IMPRESCINDIBLE 

 L'atmosfera regula la temperatura del planeta. Els corrents d'aire faciliten l'intercanvi d'energia, cosa que impedeix que el planeta s'escalfi excessivament durant tot el dia per la radiació solar i que es refredi molt a la nit.  Aquesta coberta també actua com a escut ecològic protector de la troposfera , que és l'única on els éssers vius podem respirar i, per tant, viure. Sense la combinació adequada de gasos a la troposfera, la nostra espècie i moltes d'altres desapareixerien.
La destrucció de la capa d’ozó
La capa d’ozó, situada a l’atmosfera entre 15 i 50 quilòmetres per sobre de la superfície terrestre, protegeix la Terra dels raigs ultraviolats del Sol.
Fa alguns anys es va detectar que aquesta capa s’havia aprimat i es va comprovar que la causa era que li arribaven certs gasos provinents d’algunes activitats humanes.
Aquest forat de la capa d’ozó afecta a tots els éssers vius inclosos els humans.L'aire es troba als primers 90 km de l'atmosfera, que estan dividits en capes de diferents propietats. Les més importants són la troposfera, que està en contacte amb la superfície terrestre i és on es produeixen els fenòmens meteorològics, i l'estratosfera, que conté la capa d'ozó que ens protegeix de les radiacions ultraviolades del Sol.


Font : CEIP L'Alber 


JUGA AMB L'ATMÒSFERA


Clica damunt cada nombre per jugar :    1     2   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada