12 de novembre del 2022

L'EDAT MITJANA

L'EDAT MITJANA: 
La primera Situació d'Aprenentatge (S.A.) que intentam treballar el millor que sabem i podem, en aplicació de l'enèssima llei educativa (LOMLOE). Mitjançant aquestes propostes s'intenta treballar: curiositat, motivació per investigar, llengua catalana i castellana, matemàtiques, educació artística i valors. De moment, els infants i nosaltres ho duim prou bé, sinó mirau alguns moments de treball dins l'aula:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada